1. Новини Закарпаття
  2. >

Смертельна ДТП на Заході України: зіткнулися легковик та ав­тогрей­де­р

17.02.2023 13:21 Кримінал

До­рожньо-тран­спортна при­го­да ста­ла­ся вчо­ра, 16 лю­то­го, близь­ко 17:20 на тра­сі «Жи­то­мир — Чер­нівці» поб­ли­зу м. Ста­ро­кос­тянти­нів, що на Хмель­нич­чи­ні.

До­рожньо-тран­спортна при­го­да ста­ла­ся вчо­ра, 16 лю­то­го, близь­ко 17:20 на тра­сі «Жи­то­мир — Чер­нівці» поб­ли­зу м. Ста­ро­кос­тянти­нів, що на Хмель­нич­чи­ні.

«Від­бу­ло­ся зіт­кнен­ня ав­то­мо­бі­ля Fiat Croma під ке­ру­ван­ням 50-річ­но­го міс­це­во­го жи­те­ля та ав­тогрей­де­ра, за кер­мом яко­го пе­ре­бу­вав 52-річ­ний жи­тель с. Зе­лен­ці. У ре­зуль­та­ті ДТП во­дій ав­то­мо­бі­ля Fiat та двоє його па­са­жи­рів 47 та 50 ро­ків від от­ри­ма­них травм за­ги­ну­ли на міс­ці по­дії», — по­ві­до­ми­ла по­лі­ція Хмель­ницької об­ласті на сво­їй сторінці у фей­сбу­ці.

За да­ним фак­том слід­чі від­ді­лу роз­слі­ду­ван­ня зло­чи­нів у сфе­рі тран­спор­ту СУ ГУНП в Хмель­ницькій об­ласті від­кри­ли кри­мі­наль­не про­вад­ження за ч. 3 ст. 286 (По­ру­шен­ня пра­вил без­пе­ки до­рожнього ру­ху або екс­плу­ата­ції тран­спор­ту осо­ба­ми, які ке­ру­ють тран­спортни­ми за­со­ба­ми, що спри­чи­ни­ло за­ги­бель кіль­кох осіб) Кри­мі­наль­но­го ко­дек­су Ук­ра­їни і на­ра­зі вста­нов­лю­ють усі об­ста­ви­ни по­дії.

Читайте на ГК:Небезпечні яйця в Україні: люди вдруге масово отруїлися їжею в закладах харчування
Читайте на ГК:Стало відомо, чи відключатимуть електроенергію на вихідних
Читайте на ГК:Без батька залишився маленький хлопчик: на війні загинув Герой зі 128-ої Закарпатської бригади