1. Новини Закарпаття
 2. >

Соціоніка: що можна дізнатися про себе

⠀

Соціоніка — це наука про інформаційну взаємодію людської психіки з навколишнім світом та іншими людьми. Предметом вивчення соціоніки є поведінка і стиль діяльності людей, колективів та суспільства в цілому. Соціоніка досліджує закони обміну та обробки інформації людиною в соціумі. 

Вона також вивчає сумісність між людьми в різних сферах життя, таких як сім'я та бізнес, ігри Uadim, допомагаючи формувати колективи з однодумцями на основі природної психологічної, інформаційної, ідеологічної та ділової сумісності. Соціоніка досліджує соціально-політичні процеси, які відбуваються в суспільстві, вивчає інформаційні структури та поведінку етносів.

Поділ на типи людей згідно з соціонікою

Соціоніка визначила і підтвердила існування шістнадцяти людських типів, кожен з яких має свою власну методику спілкування, унікальні риси та характеристики. Це дозволяє глибше зрозуміти можливості людей, визначати їх слабкі та сильні сторони, а також принципи їх психологічної сумісності.

Кожен тип особистості відрізняється за способом сприйняття та обробки інформації, стилем спілкування, підходом до роботи та іншими факторами. Основні типи людей в соціоніці:

 • логіка (L);

 • етика (E);

 • сенсор (S);

 • інтуїт (I);

 • екстраверт (E);

 • інтроверт (I);

 • раціонал (R);

 • ірраціонал (I).

Їхня комбінація утворює 16 типів особистості. Кожен з них має свої сильні та слабкі сторони. Наприклад, логік (L) може бути схильним до аналітичної діяльності, здатним до логічного мислення і аргументації. Етик (E) має сильні комунікативні навички та є схильним до роботи з людьми. Сенсор (S) більш уважний до деталей і має здатність працювати з конкретною інформацією. Інтуїт (I) добре бачить загальну картину подій та працює з абстрактними ідеями.

Чому соціоніка є важливим інструментом в житті суспільства 

Соціоніка досліджує взаємозв'язок між різними типами особистості. Вона вказує, які з них можуть добре та злагоджено співпрацювати або мати конфлікти. Такі дослідження є корисними для розуміння взаємодії між людьми та покращення комунікації в робочих і особистих відносинах.

Соціоніка сприяє кращому розумінню багатьох напрямів:

 • правильний вибір відповідного виду діяльності, в якій можна найкраще проявити свої здібності;

 • детальніше розуміння себе, виявлення своїх слабких та сильних сторін;

 • розуміння інших людей та побудова здорових взаємовідносин в сім’ї, суспільстві та робочому колективі;

 • коригування власної поведінки.

Варто зазначити, що соціоніка — це лише один з інструментів розуміння себе та інших. Вона не є абсолютною істиною, яка визначає людські можливості або обмеження. Кожен може розвивати свої навички та здібності, незалежно від типу особистості.