1. Новини Закарпаття

Види підприємств: коротко про класифікацію

Розпочинаючи бізнес, кожен власник ретельно продумує юридичний бік оформлення.особливо вид підприємства. Таке питання може постати і у компанії, що вже існує. Фірма росте, змінюється та їй може знадобитись юридична форма іншого типу. Підприємство — це зареєстрований суб'єкт господарювання, який має повністю відповідати вимогам чинного законодавства, тому важливо розібратися у видах підприємств та їхніх особливостях.

Як класифікують підприємства в Україні?

В Україні класифікація підприємств відбувається за різними ознаками. Ця система створена через велике розмаїття компаній та існує для більш точної оцінки контролювальними органами.

Види підприємств встановлюють за такими факторами:

 • розміром;
 • формою власності;
 • організаційно-правовою формою;
 • способом утворення статутного капіталу;
 • видом діяльності.

Види підприємств за розміром

Потужності малих та великих компаній значно відрізняються. Тому держава намагається створити умови, за яких усі підприємства матимуть змогу ефективно працювати. Звідси склалася класифікація за розміром компанії:

 1. Мікропідприємство. У компанію залучено менше ніж 10 працівників. Відповідно, обсяг виробленої продукції та отриманий прибуток невеликі. Законом встановлено, що у мікропідприємствах річний дохід не перевищує 2 млн євро.
 2. Малі підприємства. Мають трохи більші потужності. Їм дозволено утримувати до 50 робітників та встановлений ліміт річного доходу до 10 млн євро.
 3. Середні підприємства, де кількість людей доходить до 250 осіб, а дохід не перевищує 50 млн.
 4. Якщо кількість людей складає більше ніж 250, а дохід перевищує 50 млн, підприємство належить до категорії великих.

За формою власності

 1. Державна. Понад 50% статутного капіталу належить державі.
 2. Приватна. Належить фізичній або юридичній особі.
 3. Суспільна. Майно та активи належать групі осіб. Найпоширенішим прикладом є кооперативи.
 4. Колективна. Активи належать учасникам юридичної особи.
 5. Іноземні. Підприємства, чий статутний капітал повністю складається з вкладів громадян інших країн.
 6. З іноземним вкладом. Частина статутного капіталу належить іноземцю.
 7. Змішана. Має ознаки різних форм власності.

Також беруть до уваги творця підприємства. Якщо компанія створена та фінансована однією людиною, її називають унітарною, в інших випадках — корпоративною.

За типом діяльності

Зважаючи на те, яку сферу роботи вибрав власник для отримання прибутків від підприємства, визначені такі види діяльності:

 • надання послуг;
 • сільськогосподарська діяльність;
 • видобуток;
 • виробництво;
 • переробка;
 • страхування;
 • фінансова діяльність;
 • посередницька діяльність.

За організаційно-правовою формою

Це регульовані юридично правила взаємовідносин між засновниками, їхня відповідальність та навіть вид фінансування. Від вибраної організаційно-правової форми залежить процедура створення компанії, а також процеси ліквідації та реорганізації.

За організаційно-правовою формою існують господарські товариства та об'єднання компаній. До першого типу належать підприємства, створені з розподілом статутного капіталу між декількома засновниками або учасниками. Своєю чергою господарські товариства розділяються на:

 1. Акціонерні товариства. Це об'єднання, де статутний капітал представлений акціями та розподілений між учасниками. Об'єм обов'язків та відповідальності акціонерів залежить від кількості акцій у власності.
 2. ТОВ (товариство з обмеженою відповідальністю). Статутний капітал у такої компанії складається з часток. Їхній розмір зазвичай регулюється статутом підприємства.
 3. ТДВ (товариство з додатковою відповідальністю). Організація, що має одного чи декількох засновників. Відповідно, статутний капітал складається з часток, внесених власниками.
 4. Командитні товариства. Це об'єднання, де засновники відповідають власним майном за зобов'язання підприємства. Але при цьому є один чи декілька учасників, що відповідають тільки внеском у статутний капітал.
 5. Повне товариство. Створене одним чи кількома засновниками. Учасники несуть відповідальність за зобов'язаннями підприємства субсидіарно (власним майном).

 

Також існують об'єднання, створені вже чинними компаніями. Вони домовляються разом виконувати визначений перелік робіт задля досягнення поставлених цілей. До таких належать:

 • корпорації;
 • асоціації;
 • концерни;
 • холдинги;
 • консорціуми;
 • промислово-фінансові групи.