1. Новини Закарпаття

Способи збільшити словниковий запас англійської мови

Англійська являється найпопулярнішою мовою світу. В 196 країнах англійська визнана другою офіційною. Це мова дипломатів, бізнесменів, науковців. Знання англійської відкриває більше можливостей для міжнародного спілкування, навчання, професійного зростання. Людина може знайомитися з новою науково-технічною інформацією, з шедеврами світової літератури, новинками кінематографу. Вивчення мови можливе й корисне в будь-якому віці, тому все популярнішою стає англійська мова онлайн від nanoEnglish. Дистанційне навчання не заважає здійсненню професійної діяльності.
Програму вивчення мови треба обирати з урахуванням наявного рівня знань. На порталі
https://nanoenglish.com/tests/vocabulary/ освітньої платформи від nanoEnglish пропонується пройти тест на визначення наявного рівня знань майбутнього студента, зокрема, об’єктивно оцінити об’єм словникового запасу.

Як розширити лексичний запас англійської мови?

Без слів неможливе вивчення мови, тому словниковий запас потрібно постійно розширювати. Чим місткішою буде лексика, тим легше засвоюється мова. Особливості пам’яті у кожної людини різні, тому важливо підібрати для себе оптимальну методику засвоєння іноземних слів. Спеціалісти рекомендують:
- вивчати слова разом з транскрипцією та перекладом, але треба бути дуже наполегливим для отримання хороших результатів;
- поповнювати лексичний запас за допомоги візуального запам’ятовування (картки зі словами на одному боці, транскрипцією та перекладом з другого боку);
- вести зошит із синонімами та антонімами, що сприяє розширенню активного лексичного потенціалу;
- складати тематичні списки (слова, що відносяться до певної теми);
- переглядати фільми та багато читати;
- спілкуватися з носіями мови.

Особливості методик nanoEnglish

Онлайн-курси англійської демонструють гарні результати в роботі, завдяки ефективним сучасним методикам та високому рівню викладання. На кожному занятті приділяється увага вивченню певної кількості слів, для цього використовується візуалізація, слух, логіка. Слова запам’ятовуються на фоні вивчення граматичної теми, що дозволяє студентам вибудовувати правильні граматичні форми з новою лексикою. Основний час на заняттях відводиться для розмовної практики. Всі заняття обраного курсу навчання мають лексичний, граматичний та лексичний зв’язок, тому прогресу у вивченні мови студенти досягають досить швидко, вони активно використовують вивчені слова в розмовній практиці.