1. Новини Закарпаття

Відкриття рахунків в банку

Рахунки в банку сьогодні мають не тільки юридичні фірми та підприємці. Можливість здійснювати електронні розрахунки поступово веде до збільшення відкриття рахунків і фізичними особами. Також спростились умови відкриття банківських рахунків.

Поняття та види банківських рахунків

Для юридичної особи або фізичної особи підприємця першорядним завданням є відкриття рахунків в банку. Щоб розуміти, які саме рахунки необхідно відкрити, треба проаналізувати, яких операцій буде більше. Виникають певні обов’язки між обома сторонами. За стандартними умовами банк зобов’язаний:

 • проводити банківські операції по відкритих рахунках для здійснення господарської діяльності клієнта згідно договірних умов;

 • зараховувати грошові кошти на рахунки в день проведення операції, якщо операція була проведена у операційний час;

 • перераховувати кошти за дорученням клієнта.

Клієнт в свою чергу повинен працювати з рахунками у рамках діючого законодавства та надавати необхідні документи за запитом банка. Отже, суб’єкти господарської діяльності не можуть повноцінно функціонувати без відкритих банківських рахунків.

Серед банківських рахунків розрізняють наступні види:

 • поточний;

 • картковий;

 • бюджетний для організацій, які фінансуються за рахунок бюджету;

 • депозитний;

 • цільовий;

 • ескроу.

Основним рахунком для ведення господарської діяльності є поточний рахунок в гривні (національній валюті). Його відкривають юридичні особи та фізичні особи-підприємці. Карткові рахунки відкриваються для операцій з використанням платіжних карт, депозитні — для зберігання коштів з нарахуванням відсотків, цільові — для лікування за кордоном або для виборчих фондів.

Ескроу – рахунок, відкритий клієнту, на який банк зобов’язується приймати та зараховувати грошові кошти, отримані від власника рахунку та/або від третіх осіб, та перераховувати такі кошти особі (особам), вказаній власником.

Переваги відкриття банківських рахунків в банку «Південний»

Банк «Південний» упродовж більш ніж 25 років своєї діяльності пропонує клієнтам відкриття та обслуговування банківських рахунків. За всі роки плодотворної роботи зі своїми клієнтами банк постійно акцентує увагу на якісному банківському обслуговуванні та розширенні видів розрахунково-касового обслуговування.

Серед основних переваг співпраці з банком є:

 • зручне користування клієнт-банком з комфортним інтерфейсом;

 • проведення платежів в режимі 24/7;

 • зручні тарифні пакети та безкоштовний перехід з одного тарифу на другий;

 • перевірка платежів на предмет безпеки.

«Південний» пропонує ряд тарифних пакетів для клієнтів. Найбільш популярним з них є тарифний пакет «Універсальний» Його переваги полягають в тому, що за мінімальну щомісячну вартість обслуговування клієнт отримує набір основних банківських послуг, а саме: рахунки у національній та іноземних валютах, систему «Клієнт-банк», корпоративні платіжні картки, смс-інформування, 50 безкоштовних платежів, можливість проведення платежів 24/7 у межах банку «Південний». Для відкриття рахунків достатньо завітати до відділення банку «Південний», підписати договір та надати потрібний пакет документів.