1. Новини Закарпаття

Що таке BPMN у автоматизації бізнес-процессів?

BPMN – це система умовних позначень, за допомогою якої можна змоделювати бізнес-процеси (БП) на підприємстві. Вона створювалася як універсальний алгоритм дій, що зрозумілий як технічному персоналу, відповідальному за реалізацію БП, так і керуючому складу, що слідкує за їх виконанням.

BPMN допомагає здійснити графічний спосіб опису предметної частини бізнесу, в якій задіяні не тільки програмні продукти, але і живий персонал. Ця особливість нотації не дозволяє сприймати її лише як мову опису ІТ-рішень. В ній опис БП здійснюється не програмними кодами, а графічними інструментами. Автоматизація бізнес-процесів, що змодельовані за допомогою нотації BPMN, реалізується через спеціальні BPMS системи.

Способи опису бізнес-процесів

Для невеликих компаній, діяльність яких реалізується за 1-2 десятками БП, простіше всього описувати їх текстовим методом. В цьому випадку створюються регламентуючі документи та стандарти компанії у текстовому форматі. В них описана послідовність усіх дій та процесів на підприємстві. Мінусом цього методу є нездатність або ж складність редагування опису БП.

Також БП можна описувати за допомогою електронних таблиць. Табличний метод є більш структурованим на відміну від текстового, але і він не підходить для опису БП великих підприємств, оскільки таблиця з сотень БП буде занадто громіздкою і незручною. Також для великих таблиць характерною є відсутність цілісності сприйняття даних.

Найбільш сучасним і прогресивним є графічний спосіб опису бізнес-процесів, який передбачає моделювання БП за допомогою спеціальних нотацій, в тому числі і BPMN. Згідно цього методу БП відображаються у вигляді блок-схем, завдяки цьому весь БП сприймається цілісно, навіть в тих випадках, коли деталізується на декілька рівнів. На схемах відображається велика кількість деталей, але це не впливає на якість сприйняття, при цьому схеми легко редагуються, допрацьовуються і аналізуються.

Приклад графічного опису бізнес-процессу.

Графічний спосіб опису бізнес-процесів за допомогою нотації BPMN дозволяє змоделювати БП, що проходять всередині компанії та за її межами, що значно спрощує взаємодію між співробітниками и окремими структурними підрозділами. Якщо ви бажаєте протестувати графічний спосіб моделювання у BPM-системі, перейдіть за посиланням - www.terrasoft.ua/crm/bpmn.

Роль автоматизації бізнес-процесів у розвитку компанії

Автоматизація бізнес-процесів в сучасних компаніях реалізується за допомогою BPMS-систем, які працюють на базі нотації BPMN. Завдяки цьому є можливість швидко змінювати і моделювати нові БП навіть непрофесіоналам. Подібні системи допомагають спростити роботу персоналу, підвищити результативність роботи компанії і окремо кожного її працівника.

Завдяки впровадженню систем на базі BPMN вдається швидко створювати і міняти поточні бізнес-процеси, а також масштабувати існуючий бізнес. В режимі онлайн в таких рішеннях є можливість деталізувати або ж спрощувати БП, а це дозволяє легко знаходити вузькі місця в процесах и швидко їх коригувати. Завдяки автоматизованим системам вдається збільшити ефективність БП за рахунок їх постійного моніторингу, аналізу, доопрацюванню та усуненню вузьких місць.

Цей матеріал також доступний на таких мовах:Російська